Референтен номер: 170-020
Дата на създаване: 08.03.2018
Наименование: Доставка на разходомери за газ
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2018 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 523.59 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 1.42 MB, Качен на: 08.03.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 664.6 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 194.45 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 4.08 MB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 291.84 KB, Качен на: 08.03.2018