Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-020
Дата на създаване: 08.03.2018
Наименование: Доставка на разходомери за газ
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0009

Решение и обявление
Размер на файла: 523.59 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 1.42 MB, Качен на: 08.03.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 664.6 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 194.45 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 4.08 MB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 291.84 KB, Качен на: 08.03.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.98 MB, Качен на: 23.07.2018
Размер на файла: 113.94 KB, Качен на: 13.09.2018
Размер на файла: 113.68 KB, Качен на: 13.09.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 411.82 KB, Качен на: 10.04.2018
Размер на файла: 1.43 MB, Качен на: 17.05.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях