Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-046
Дата на създаване: 15.08.2019
Наименование: Доставка на регулатори на налягане
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.09.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0038

Решение и обявление
Размер на файла: 167.96 KB, Качен на: 15.08.2019
Размер на файла: 274.51 KB, Качен на: 15.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 772.14 KB, Качен на: 15.08.2019
Размер на файла: 140.73 KB, Качен на: 15.08.2019
Размер на файла: 70.89 KB, Качен на: 15.08.2019
Размер на файла: 45.24 KB, Качен на: 15.08.2019
Размер на файла: 86.27 KB, Качен на: 15.08.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 2.41 MB, Качен на: 15.08.2019
Разяснения
Размер на файла: 49.55 KB, Качен на: 23.08.2019
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 42.17 KB, Качен на: 06.01.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 275.52 KB, Качен на: 27.01.2020