Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-037
Дата на създаване: 20.03.2020
Наименование: Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан, изцяло изработена или с вложени високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопроводи
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 178.33 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 320.18 KB, Качен на: 20.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.72 MB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 251.62 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 124.57 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 89.34 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 58.17 KB, Качен на: 20.03.2020
Разяснения
Размер на файла: 90.74 KB, Качен на: 02.04.2020
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 46.78 KB, Качен на: 15.05.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 326.38 KB, Качен на: 29.05.2020