Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-089
Дата на създаване: 08.03.2018
Наименование: Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан от високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопроводи
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0008

Решение и обявление
Размер на файла: 548.27 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 1001.59 KB, Качен на: 08.03.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 257.79 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 125.37 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 160.48 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 2.51 MB, Качен на: 08.03.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 24.07.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 105.67 KB, Качен на: 04.04.2018
Размер на файла: 693.78 KB, Качен на: 17.05.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 693.65 KB, Качен на: 17.05.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях