Референтен номер: 170-089
Дата на създаване: 08.03.2018
Наименование: Доставка на ремонтни системи от плетена/тъкана тъкан от високоякостни въглеродни влакна и лепила/смоли, за извършване на якостни ремонти на подземни стоманени газопроводи
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2018 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 548.27 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 1001.59 KB, Качен на: 08.03.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 257.79 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 125.37 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 160.48 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 2.51 MB, Качен на: 08.03.2018