Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-057
Дата на създаване: 24.03.2020
Наименование: Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.04.2020 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2020-0039

Решение и обявление
Размер на файла: 196.45 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 250.64 KB, Качен на: 24.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.5 MB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 221.41 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 138.77 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 42.83 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 87.99 KB, Качен на: 24.03.2020
Разяснения
Размер на файла: 51.47 KB, Качен на: 06.04.2020