Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-078
Дата на създаване: 09.08.2019
Наименование: Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 30.08.2019 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2019-0036

Решение и обявление
Размер на файла: 195.19 KB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 250.16 KB, Качен на: 09.08.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.41 MB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 243.87 KB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 74.66 KB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 44.18 KB, Качен на: 09.08.2019
Размер на файла: 86.77 KB, Качен на: 09.08.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 351.82 KB, Качен на: 09.08.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.04 MB, Качен на: 02.12.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 430.44 KB, Качен на: 19.09.2019
Размер на файла: 909.58 KB, Качен на: 18.10.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 284.21 KB, Качен на: 18.10.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 611.94 KB, Качен на: 02.12.2019