Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-013
Дата на създаване: 18.02.2020
Наименование: Доставка на резервни части и консумативи за газомотокомпресор (ГМК)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.03.2020 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2020-0009

Решение и обявление
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.54 MB, Качен на: 18.02.2020
Размер на файла: 170.12 KB, Качен на: 18.02.2020
Размер на файла: 138.64 KB, Качен на: 18.02.2020
Размер на файла: 86.79 KB, Качен на: 18.02.2020
Размер на файла: 42.78 KB, Качен на: 18.02.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 314.36 KB, Качен на: 26.03.2020
Разяснения
Размер на файла: 82.27 KB, Качен на: 02.03.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 80.75 KB, Качен на: 11.03.2020