Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-046
Дата на създаване: 24.03.2020
Наименование: Доставка на резервни части за поддръжка на автопарка на "Булгартрансгаз" ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0036

Поръчката е разпределена в две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка на резервни части за леки, лекотоварни и товарни автомобили и автобуси

Обособена позиция № 2 - Доставка на резервни части за пътно-строителна техника

Решение и обявление
Размер на файла: 1.75 MB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 4.13 MB, Качен на: 24.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 2.94 MB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 1.49 MB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 179.42 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 52.06 KB, Качен на: 24.03.2020
Размер на файла: 89.38 KB, Качен на: 24.03.2020
Разяснения
Размер на файла: 82.34 KB, Качен на: 01.04.2020
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 363.25 KB, Качен на: 04.05.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 4.63 MB, Качен на: 13.05.2020