Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-045
Дата на създаване: 10.07.2019
Наименование: Доставка на резервни части за система за автоматично управление "Турболог"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 31.07.2019 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2019-0027

Решение и обявление
Размер на файла: 1.86 MB, Качен на: 10.07.2019
Размер на файла: 3.15 MB, Качен на: 10.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 110.77 KB, Качен на: 10.07.2019
Размер на файла: 731.36 KB, Качен на: 10.07.2019
Размер на файла: 89.39 KB, Качен на: 10.07.2019
Размер на файла: 48.65 KB, Качен на: 10.07.2019