Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-096
Дата на създаване: 07.11.2018
Наименование: Доставка на резервни части за UPS
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2018 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2018-0068

Решение и обявление
Размер на файла: 2.91 MB, Качен на: 08.11.2018
Размер на файла: 7.16 MB, Качен на: 08.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.83 MB, Качен на: 08.11.2018
Размер на файла: 340.15 KB, Качен на: 08.11.2018
Размер на файла: 127.02 KB, Качен на: 08.11.2018
Размер на файла: 87.94 KB, Качен на: 08.11.2018
Размер на файла: 92.55 KB, Качен на: 08.11.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 261.96 KB, Качен на: 03.01.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 563.27 KB, Качен на: 20.12.2018