Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-018
Дата на създаване: 28.02.2019
Наименование: Доставка на резервни части за UPS
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 21.03.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2019-0017

Решение и обявление
Размер на файла: 189.46 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 229.93 KB, Качен на: 28.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.21 MB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 341.69 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 100.44 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 87.45 KB, Качен на: 28.02.2019
Размер на файла: 97.43 KB, Качен на: 28.02.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 265.92 KB, Качен на: 11.06.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 709.64 KB, Качен на: 04.04.2019
Размер на файла: 1.02 MB, Качен на: 22.05.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 314.51 KB, Качен на: 22.05.2019