Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-095
Дата на създаване: 29.11.2019
Наименование: Доставка на резервни части за UPS
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2019-0071

Решение и обявление
Размер на файла: 2.91 MB, Качен на: 02.12.2019
Размер на файла: 7.15 MB, Качен на: 02.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.88 MB, Качен на: 02.12.2019
Размер на файла: 410.1 KB, Качен на: 02.12.2019
Размер на файла: 144.31 KB, Качен на: 02.12.2019
Размер на файла: 75.44 KB, Качен на: 02.12.2019
Размер на файла: 87.63 KB, Качен на: 02.12.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 247.97 KB, Качен на: 18.02.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 100.04 KB, Качен на: 06.02.2020