Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-098
Дата на създаване: 29.10.2018
Наименование: Доставка на сървърна техника
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.11.2018 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 623.63 KB, Качен на: 29.10.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 115.64 KB, Качен на: 29.10.2018
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 691.71 KB, Качен на: 31.01.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 604.45 KB, Качен на: 28.03.2019