Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-115
Дата на създаване: 16.01.2019
Наименование: Доставка на система за изолиране на газопроводи
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.02.2018 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2019-0004

Обяви и покани
Размер на файла: 188.08 KB, Качен на: 16.01.2019
Размер на файла: 234.32 KB, Качен на: 16.01.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 930.96 KB, Качен на: 16.01.2019
Размер на файла: 114.99 KB, Качен на: 16.01.2019
Размер на файла: 82.03 KB, Качен на: 16.01.2019
Размер на файла: 88.62 KB, Качен на: 16.01.2019
Размер на файла: 87.23 KB, Качен на: 16.01.2019
Други решения и обявления
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 275.51 KB, Качен на: 04.04.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях