Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-066
Дата на създаване: 08.05.2020
Наименование: Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна поща
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 28.05.2020 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0047

Решение и обявление
Размер на файла: 353.63 KB, Качен на: 08.05.2020
Размер на файла: 170.34 KB, Качен на: 08.05.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 829.17 KB, Качен на: 08.05.2020
Размер на файла: 120.51 KB, Качен на: 08.05.2020
Размер на файла: 91.16 KB, Качен на: 08.05.2020
Размер на файла: 81.77 KB, Качен на: 08.05.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 275.59 KB, Качен на: 07.07.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 77.73 KB, Качен на: 25.06.2020