Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-010
Дата на създаване: 26.02.2020
Наименование: Доставка на софтуерни пакети за управление на електронна поща
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0014

Решение и обявление
Размер на файла: 187.91 KB, Качен на: 26.02.2020
Размер на файла: 396.99 KB, Качен на: 26.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 830.28 KB, Качен на: 26.02.2020
Размер на файла: 96.29 KB, Качен на: 26.02.2020
Размер на файла: 91.13 KB, Качен на: 26.02.2020
Размер на файла: 81.41 KB, Качен на: 26.02.2020