Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-092
Дата на създаване: 15.10.2019
Наименование: Доставка на стоманени тръби
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.11.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

01351-2019-0058

Решение и обявление
Размер на файла: 169.38 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 305 KB, Качен на: 15.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 123.91 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 142.66 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 44.9 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 89.23 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 1.52 MB, Качен на: 15.10.2019
Становище на АОП
Размер на файла: 121.09 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 93.9 KB, Качен на: 15.10.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 257.21 KB, Качен на: 04.02.2020
Разяснения
Размер на файла: 46.69 KB, Качен на: 28.10.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 89.04 KB, Качен на: 23.01.2020