Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-076
Дата на създаване: 08.12.2017
Наименование: Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно
Статус: Приключена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2017-0042

Решение и обявление
Размер на файла: 145.8 KB, Качен на: 08.12.2017
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.05 MB, Качен на: 19.01.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 373.52 KB, Качен на: 19.01.2018