Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-075
Дата на създаване: 27.05.2020
Наименование: Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно
Статус: Приключена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0052

Решение и обявление
Размер на файла: 169.1 KB, Качен на: 27.05.2020
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.05 MB, Качен на: 01.07.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 418.2 KB, Качен на: 01.07.2020