Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-099
Дата на създаване: 13.09.2019
Наименование: Доставка на свежо авиационно масло МС-20 или еквивалентно
Статус: Приключена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0049

Решение и обявление
Размер на файла: 149.89 KB, Качен на: 13.09.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.05 MB, Качен на: 28.10.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 423.58 KB, Качен на: 28.10.2019