Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-065
Дата на създаване: 09.07.2019
Наименование: Доставка на свежо турбинно масло ТП-32
Статус: Отворена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0025

Решение и обявление
Размер на файла: 147.18 KB, Качен на: 09.07.2019