Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-022
Дата на създаване: 27.02.2019
Наименование: Доставка на течен азот, изпаряване и нагнетяване в системата
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0014

Решение и обявление
Размер на файла: 194.12 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 247.51 KB, Качен на: 27.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 92.36 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 1013.31 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 86.43 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 80.48 KB, Качен на: 27.02.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.04 MB, Качен на: 09.07.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 157.03 KB, Качен на: 21.05.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 1.18 MB, Качен на: 09.07.2019