Референтен номер: 170-094
Дата на създаване: 21.12.2017
Наименование: Доставка на течни горива за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Статус: Отворена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2017-0045

Решение и обявление
Размер на файла: 150.63 KB, Качен на: 21.12.2017