Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-094
Дата на създаване: 21.12.2017
Наименование: Доставка на течни горива за нуждите на "Булгартрансгаз" ЕАД
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2017-0045

Решение и обявление
Размер на файла: 150.63 KB, Качен на: 21.12.2017
Други решения и обявления
Размер на файла: 272.29 KB, Качен на: 29.03.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 43.54 KB, Качен на: 14.03.2018