Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-086
Дата на създаване: 10.07.2020
Наименование: Доставка на течни горива за нуждите на „Булгартрансгаз" ЕАД
Статус: Отворена
Вид на процедурата: договаряне без предварителна покана за участие
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0060

Решение и обявление
Размер на файла: 169.72 KB, Качен на: 10.07.2020