Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-059
Дата на създаване: 25.07.2019
Наименование: Доставка на тежкотоварен камион с кран (автокран)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 23.08.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0031

Решение и обявление
Размер на файла: 2.91 MB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 7.15 MB, Качен на: 25.07.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.31 MB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 173.08 KB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 147.88 KB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 46.98 KB, Качен на: 25.07.2019
Размер на файла: 85.92 KB, Качен на: 25.07.2019
Информация по чл. 44, ал. 3, т. 1 от ЗОП
Размер на файла: 3.64 MB, Качен на: 25.07.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.08 MB, Качен на: 23.03.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 3.02 MB, Качен на: 19.12.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 6.16 MB, Качен на: 23.03.2020