Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-006
Дата на създаване: 18.02.2020
Наименование: Доставка на телескопичен товарач
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
 Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0010
Решение и обявление
Размер на файла: 166.15 KB, Качен на: 18.02.2020
Размер на файла: 282.11 KB, Качен на: 18.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.46 MB, Качен на: 18.02.2020
Размер на файла: 164.92 KB, Качен на: 18.02.2020
Размер на файла: 126.19 KB, Качен на: 18.02.2020
Размер на файла: 86.07 KB, Качен на: 18.02.2020
Размер на файла: 46.36 KB, Качен на: 18.02.2020
Разяснения
Размер на файла: 144.35 KB, Качен на: 02.03.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 262.96 KB, Качен на: 09.04.2020