Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-080
Дата на създаване: 02.06.2020
Наименование: Доставка на торсионен вал
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.06.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 6.92 MB, Качен на: 02.06.2020
Размер на файла: 63.83 KB, Качен на: 02.06.2020
Съобщения от Възложителя