Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-019
Дата на създаване: 20.03.2020
Наименование: Доставка на тръби и фасонни части
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2020-0033

 

 

Решение и обявление
Размер на файла: 195.09 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 264.73 KB, Качен на: 20.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.49 MB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 88.7 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 345.61 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 125.3 KB, Качен на: 20.03.2020
Размер на файла: 47.66 KB, Качен на: 20.03.2020
Разяснения
Размер на файла: 54.91 KB, Качен на: 01.04.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 4.34 MB, Качен на: 19.05.2020
Размер на файла: 733.96 KB, Качен на: 19.05.2020