Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕБ-Изх.-58
Дата на създаване: 26.04.2023
Наименование: Доставка на три броя "духалка моторна"
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 09.05.2023 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.08 MB, Качен на: 26.04.2023