Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-010
Дата на създаване: 28.02.2019
Наименование: Доставка на триетиленгликол с висока чистота
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11.03.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 501.23 KB, Качен на: 28.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 82.68 KB, Качен на: 28.02.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 449.97 KB, Качен на: 29.03.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 539.1 KB, Качен на: 22.05.2019