Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-112
Дата на създаване: 03.01.2019
Наименование: Доставка на турникети
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.01.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.2 MB, Качен на: 03.01.2019
Размер на файла: 81.99 KB, Качен на: 03.01.2019
Съобщения от Възложителя