Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-005
Дата на създаване: 09.01.2019
Наименование: Доставка на турникети
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.01.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 1.28 MB, Качен на: 09.01.2019
Размер на файла: 82.15 KB, Качен на: 09.01.2019
Разяснения
Размер на файла: 49.75 KB, Качен на: 14.01.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 886.52 KB, Качен на: 15.02.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 489.72 KB, Качен на: 14.03.2019