Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-020
Дата на създаване: 27.02.2019
Наименование: Доставка на ултразвукови разходомери за газ
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 20.03.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0016

Решение и обявление
Размер на файла: 197.61 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 254.03 KB, Качен на: 27.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1017.47 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 370.62 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 93.06 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 88.93 KB, Качен на: 27.02.2019
Размер на файла: 103.61 KB, Качен на: 27.02.2019
Разяснения
Размер на файла: 911.85 KB, Качен на: 07.03.2019
Размер на файла: 489.22 KB, Качен на: 15.03.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 923.07 KB, Качен на: 08.04.2019