Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-120
Дата на създаване: 15.10.2019
Наименование: Доставка на употребявани автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 11.11.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0060

Решение и обявление
Размер на файла: 166.31 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 273.33 KB, Качен на: 15.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 819.23 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 85.07 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 70.74 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 84.05 KB, Качен на: 15.10.2019
Размер на файла: 46.69 KB, Качен на: 15.10.2019
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 43.34 KB, Качен на: 18.11.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 91.86 KB, Качен на: 14.11.2019
Размер на файла: 965.27 KB, Качен на: 25.11.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 92.61 KB, Качен на: 25.11.2019