Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-134
Дата на създаване: 09.12.2019
Наименование: Доставка на употребявани автомобили с висока проходимост 4х4 (джипове)
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2019 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в РОП: 01351-2019-0073

Решение и обявление
Размер на файла: 197.42 KB, Качен на: 09.12.2019
Размер на файла: 231.22 KB, Качен на: 09.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 85.08 KB, Качен на: 09.12.2019
Размер на файла: 70.64 KB, Качен на: 09.12.2019
Размер на файла: 575.51 KB, Качен на: 09.12.2019
Размер на файла: 86.15 KB, Качен на: 09.12.2019
Размер на файла: 46.69 KB, Качен на: 09.12.2019
Други решения и обявления
Размер на файла: 271.36 KB, Качен на: 12.03.2020
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 43.08 KB, Качен на: 07.01.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 115.66 KB, Качен на: 02.01.2020
Размер на файла: 881.83 KB, Качен на: 19.02.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 90.64 KB, Качен на: 19.02.2020