Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-087
Дата на създаване: 12.11.2018
Наименование: Доставка на уреди за надземно електрометрично обследване на изолацията на газопроводи и откриване на активна корозия
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 12.12.2018 17:00
Статус: Приключена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
Решение и обявление
Размер на файла: 160.05 KB, Качен на: 12.11.2018
Размер на файла: 261.71 KB, Качен на: 12.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.67 MB, Качен на: 12.11.2018
Размер на файла: 173.26 KB, Качен на: 12.11.2018
Размер на файла: 127.71 KB, Качен на: 12.11.2018
Размер на файла: 85.84 KB, Качен на: 12.11.2018
Размер на файла: 90.29 KB, Качен на: 12.11.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.05 MB, Качен на: 17.05.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 368.97 KB, Качен на: 20.12.2018
Размер на файла: 1.8 MB, Качен на: 27.02.2019
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 180.63 KB, Качен на: 27.02.2019
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 738.14 KB, Качен на: 17.05.2019