Референтен номер: 180-016
Дата на създаване: 08.03.2018
Наименование: Доставка на въздушни филтри за газова турбина ТНМ 1304/11
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2018 17:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2018-0010

Решение и обявление
Размер на файла: 143.62 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 288.29 KB, Качен на: 08.03.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 204.72 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 15.17 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 897.41 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 165.11 KB, Качен на: 08.03.2018