Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-016
Дата на създаване: 08.03.2018
Наименование: Доставка на въздушни филтри за газова турбина ТНМ 1304/11
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 29.03.2018 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП:01351-2018-0010

Решение и обявление
Размер на файла: 143.62 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 288.29 KB, Качен на: 08.03.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 204.72 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 15.17 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 897.41 KB, Качен на: 08.03.2018
Размер на файла: 165.11 KB, Качен на: 08.03.2018
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.04 MB, Качен на: 21.08.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 170.17 KB, Качен на: 18.04.2018
Размер на файла: 484.8 KB, Качен на: 29.05.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 195.18 KB, Качен на: 29.05.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 782.65 KB, Качен на: 21.08.2018