Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-029
Дата на създаване: 26.02.2020
Наименование: Доставка на верижен багер
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 17.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:
 Номер на преписката в РОП: 01351-2020-0015
Решение и обявление
Размер на файла: 165.13 KB, Качен на: 26.02.2020
Размер на файла: 291.73 KB, Качен на: 26.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.51 MB, Качен на: 26.02.2020
Размер на файла: 188.57 KB, Качен на: 26.02.2020
Размер на файла: 126.5 KB, Качен на: 26.02.2020
Размер на файла: 86.11 KB, Качен на: 26.02.2020
Размер на файла: 47.35 KB, Качен на: 26.02.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 219.47 KB, Качен на: 09.04.2020