Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-022
Дата на създаване: 12.02.2020
Наименование: Доставка на високопроходим товарен автомобил 4х4 с бордова надстройка брезент
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 04.03.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 171.67 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 292.13 KB, Качен на: 12.02.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.76 MB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 173.58 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 127.8 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 86.32 KB, Качен на: 12.02.2020
Размер на файла: 57.93 KB, Качен на: 12.02.2020
Разяснения
Размер на файла: 46.99 KB, Качен на: 17.02.2020
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 44.44 KB, Качен на: 09.04.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 196.15 KB, Качен на: 07.05.2020