Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-079
Дата на създаване: 04.10.2019
Наименование: Доставка на високопроходими микробуси за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 24.10.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0052

Поръчката е разпределена в три обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 - Доставка на товарен микробус (фургон) 2+1 места

Обособена позиция № 2 - Доставка на високопроходим 4х4 товарен микробус с бордова надстройка 2+1 места

Обособена позиция № 3 - Доставка на високопроходим 4х4 товаропътнически микробус (фургон) 5+1 места

Решение и обявление
Размер на файла: 175.94 KB, Качен на: 04.10.2019
Размер на файла: 443.13 KB, Качен на: 04.10.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 1.29 MB, Качен на: 04.10.2019
Размер на файла: 142.53 KB, Качен на: 04.10.2019
Размер на файла: 84.43 KB, Качен на: 04.10.2019
Размер на файла: 47.74 KB, Качен на: 04.10.2019
Размер на файла: 88.95 KB, Качен на: 04.10.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 6.3 MB, Качен на: 18.11.2019