Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: БТГ-ЕЧ-Изх-14
Дата на създаване: 19.02.2021
Наименование: Фотоклетка IRD 1020
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.03.2021 16:00
Статус: Отворена
Вид на процедурата: Поръчка по реда на чл. 20, ал. 4 от ЗОП
Друга информация:

За допълнителна информация:

инж. Евгени Петков - Началник, служба/Енергиен

тел.: 0888 180 007

Обяви и покани
Размер на файла: 969.26 KB, Качен на: 19.02.2021