Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-123
Дата на създаване: 11.11.2019
Наименование: Интегриране на данни за пет участъка от газопреносната мрежа на Булгартрансгаз ЕАД, изготвяне на оценка на риска и план за управление на интегритета на участъците
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 16.12.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0068

Обявлението за общественaта поръчка е публикувано в "Официален вестник" на Европейския съюз на 15.11.2019 г. под номер 2019/S 221-543241

Решение и обявление
Размер на файла: 189.8 KB, Качен на: 14.11.2019
Размер на файла: 430.75 KB, Качен на: 14.11.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 797.67 KB, Качен на: 15.11.2019
Размер на файла: 219.03 KB, Качен на: 15.11.2019
Размер на файла: 91.35 KB, Качен на: 15.11.2019
Размер на файла: 60.36 KB, Качен на: 15.11.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 955.96 KB, Качен на: 30.01.2020
Размер на файла: 543.66 KB, Качен на: 06.03.2020
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 461.16 KB, Качен на: 06.03.2020