Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 180-113
Дата на създаване: 30.11.2018
Наименование: Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 13.12.2018 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 2.1 MB, Качен на: 30.11.2018
Документация за участие и образци
Размер на файла: 110.34 KB, Качен на: 30.11.2018
Съобщения от Възложителя
Размер на файла: 197.45 KB, Качен на: 10.12.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 1.21 MB, Качен на: 27.12.2018
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 6.06 MB, Качен на: 04.02.2019