Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-058
Дата на създаване: 23.03.2020
Наименование: Избор на оператор за предоставяне на обществени електронни съобщения чрез мобилна наземна мрежа по стандарти GSM и UMTS с национално покритие за нуждите на „Булгартрансгаз” ЕАД
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 06.04.2020 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 3.26 MB, Качен на: 23.03.2020
Размер на файла: 87.78 KB, Качен на: 23.03.2020
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 485.77 KB, Качен на: 11.05.2020