Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-028
Дата на създаване: 09.03.2020
Наименование: Изграждане и въвеждане в експлоатация на обект „Преносен газопровод до Панагюрище и Пирдоп”
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 14.04.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: открита процедура
Друга информация:

Обявлението за обществената поръчка е публикувано в "Официален вестник" на ЕС на 12.03.2020г. под номер 2020/S 051-121869

Номер на преписката в АОП: 01351-2020-0023

Техническия проект можете да изтеглите от ТУК 

Решение и обявление
Размер на файла: 2.49 MB, Качен на: 12.03.2020
Размер на файла: 4.56 MB, Качен на: 12.03.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 16.25 MB, Качен на: 12.03.2020
Размер на файла: 19.11 MB, Качен на: 12.03.2020
Размер на файла: 2.73 MB, Качен на: 12.03.2020
Размер на файла: 19.22 MB, Качен на: 12.03.2020
Размер на файла: 19.24 MB, Качен на: 12.03.2020
Размер на файла: 95.07 KB, Качен на: 12.03.2020
Размер на файла: 556.88 KB, Качен на: 12.03.2020
Разяснения
Размер на файла: 1.6 MB, Качен на: 25.03.2020
Размер на файла: 1.16 MB, Качен на: 31.03.2020
Размер на файла: 1.05 MB, Качен на: 02.04.2020
Размер на файла: 1.64 MB, Качен на: 08.04.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 10.98 MB, Качен на: 22.05.2020
Размер на файла: 402.64 KB, Качен на: 10.07.2020
Размер на файла: 4.57 MB, Качен на: 10.07.2020
Размер на файла: 5.36 MB, Качен на: 10.07.2020
Размер на файла: 276.69 KB, Качен на: 10.07.2020
Размер на файла: 622.14 KB, Качен на: 10.07.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 3.99 MB, Качен на: 12.03.2021
Размер на файла: 17.33 MB, Качен на: 12.03.2021
Размер на файла: 17.15 MB, Качен на: 12.03.2021
Размер на файла: 18.91 MB, Качен на: 12.03.2021
Размер на файла: 17.75 MB, Качен на: 12.03.2021
Размер на файла: 7.23 MB, Качен на: 12.03.2021