Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 200-047
Дата на създаване: 07.04.2020
Наименование: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „Намаляване на вибрациите в Газо-моторните компресори (ГМК) и технологичната линия от ГМК до II-ри пясъчен демпфер“ към ПГХ „Чирен“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 15.05.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 251.78 KB, Качен на: 07.04.2020
Размер на файла: 653.95 KB, Качен на: 07.04.2020
Документация за участие и образци
Размер на файла: 14.74 MB, Качен на: 07.04.2020
Размер на файла: 1.18 MB, Качен на: 07.04.2020
Размер на файла: 1.14 MB, Качен на: 07.04.2020
Размер на файла: 94.15 KB, Качен на: 07.04.2020
Размер на файла: 15.81 MB, Качен на: 07.04.2020
Размер на файла: 16.75 MB, Качен на: 07.04.2020
Размер на файла: 149.88 KB, Качен на: 07.04.2020
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 5.9 MB, Качен на: 23.07.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 12.8 MB, Качен на: 08.10.2020
Размер на файла: 1.1 MB, Качен на: 08.10.2020