Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 170-038
Дата на създаване: 20.11.2017
Наименование: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2017 17:00
Статус: Прекратена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 1.66 MB, Качен на: 21.11.2017
Размер на файла: 4.68 MB, Качен на: 21.11.2017
Документация за участие и образци
Размер на файла: 48.65 MB, Качен на: 21.11.2017
Размер на файла: 233.59 KB, Качен на: 21.11.2017
Други решения и обявления
Размер на файла: 1.07 MB, Качен на: 04.07.2018
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 15.04 MB, Качен на: 26.01.2018
Размер на файла: 17.06 MB, Качен на: 03.04.2018
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 6.08 MB, Качен на: 03.04.2018