Референтен номер: 170-038
Дата на създаване: 20.11.2017
Наименование: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 19.12.2017 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: публично състезание
Решение и обявление
Размер на файла: 1.66 MB, Качен на: 21.11.2017
Размер на файла: 4.68 MB, Качен на: 21.11.2017
Документация за участие и образци
Размер на файла: 48.65 MB, Качен на: 21.11.2017
Размер на файла: 233.59 KB, Качен на: 21.11.2017
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 15.04 MB, Качен на: 26.01.2018