Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-069
Дата на създаване: 16.12.2019
Наименование: Изграждане и въвеждане в експлоатация на строеж „ПГХ „Чирен“ – подмяна тръби на открит цикъл на ГМК“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 10.01.2020 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: публично състезание
Друга информация:

Номер на преписката в АОП: 01351-2019-0074

Решение и обявление
Размер на файла: 2.12 MB, Качен на: 17.12.2019
Размер на файла: 4.71 MB, Качен на: 17.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 14.75 MB, Качен на: 17.12.2019
Размер на файла: 14.6 MB, Качен на: 17.12.2019
Размер на файла: 6.94 MB, Качен на: 17.12.2019
Размер на файла: 17.55 MB, Качен на: 17.12.2019
Размер на файла: 152.84 KB, Качен на: 17.12.2019
Размер на файла: 92.56 KB, Качен на: 17.12.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Решение за класиране/прекратяване
Размер на файла: 8 MB, Качен на: 28.02.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 17.68 MB, Качен на: 05.06.2020
Размер на файла: 6.36 MB, Качен на: 05.06.2020
Размер на файла: 1.12 MB, Качен на: 05.06.2020
Размер на файла: 1.63 MB, Качен на: 09.09.2021