Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-025
Дата на създаване: 03.12.2019
Наименование: Изпълнение на строителни дейности по части „Конструктивна“ и „Геодезическа“ за строеж „Технологична връзка между транзитни газопроводи за Турция ТГ1 и ТГ2 след кранов възел КВ9 в землището на с. Недялско“
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 27.12.2019 17:00
Статус: Възложена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 16.18 MB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 7.94 MB, Качен на: 03.12.2019
Размер на файла: 14.05 MB, Качен на: 03.12.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 132.72 KB, Качен на: 03.12.2019
Съобщения от Възложителя
Протоколи и окончателни доклади на комисията
Размер на файла: 7.39 MB, Качен на: 30.01.2020
Договор, рамково споразумение и допълнителни споразумения към тях
Размер на файла: 10.32 MB, Качен на: 25.02.2020