Известие за поверителност и защита на личните данни до контрагенти на БУЛГАРТРАНСГАЗ ЕАД съгласно изискването на Общия регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679)
Референтен номер: 190-011
Дата на създаване: 28.02.2019
Наименование: Изпитване на проби от масла по определени физикохимични показатели
Краен срок за получаване на оферти или заявления за участие: 18.03.2019 17:00
Статус: Затворена
Вид на процедурата: Събиране на оферти с обява
Друга информация:
Обяви и покани
Размер на файла: 4.78 MB, Качен на: 28.02.2019
Документация за участие и образци
Размер на файла: 126.28 KB, Качен на: 28.02.2019
Протоколи и окончателни доклади на комисията